Genel İlkeler

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

Kabul edilen bildirilerin sunum sıralaması bu sayfadan 29 Ekim 2019 tarihinde ilan edilecektir.

Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi bildiri özetleri info@maluliyetkongresi.com  adresine e-posta eki olarak word dosyası formatında gönderilecektir.

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 06 Ekim 2019

Kongre için gönderilecek olan bildirilerin içerik olarak Trafik Kazalarına Bağlı Yaralanmalarda Bedensel Zararların Tazmini ve Maluliyet Değerlendirmelerine yönelik ve bu alana fayda sağlayıcı nitelikte olmalarına özen gösterilmelidir.

Bildirilerin, Bilimsel Kurul tarafından değerlendirmeye alınması için yazım ilkelerine uygun şekilde hazırlanarak ilgili iletişim e-postasına gönderilmesi gerekmektedir.

Bildiri özetleri ve bildiriler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

Bildiri gönderilirken sunum şeklinin Sözel ya da Poster olarak belirtilmesi gereklidir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Kurul bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.

Gönderilen özetler Kongre Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bildirinin kabul veya reddedilmesi ile ilgili bilgi sorumlu yazara e-posta ile bildirilecektir.

Kabul edilen bildiriler bildiri kitabında yer alacaktır. Gönderilen bildirilerin üzerinde kabul sonrasında değişiklik yapılamayacaktır.

Kabul edilen poster bildirilerde yazarlardan en az birinin; sözlü sunumlarda sunum yapacak olan kişinin kongre kayıt işlemlerini yaptırması zorunludur. Kongre kaydı olmayan bildiri sahiplerinin bildirileri kongre bildiri kitabında yer almayacaktır

Sözel ve poster bildiri sahipleri en geç 06 Ekim 2019 tarihine kadar kongre kaydını tamamlamış olmalıdırlar. Bu tarihe kadar kayıt ve ödeme işlemlerini tamamlamayan bildiri sahiplerinin bildirileri tüm kongre materyallerinden çıkarılacaktır.


Özet Yazım Kurulları

 • Her özetin bir başlığı olmalı, büyük harflerle yazılmalı ve başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Metin 1,5 satır aralıklı, 12 punto, Times New Roman karakteriyle yazılmalıdır.
 • Kelime sayısı 250 kelimeyi aşmamalıdır.

Yazarların isim ve bilgileri;

 • Bildiriye katkı nisbetinde isimler çoktan aza doğru sıralanmalı,
 • Unvan yazılmamalı,
 • Çalışılan kurumlar tüm yazarlar için eksiksiz olarak doldurulmalı,
 • Sunumu yapacak yazarın isminin altı çizili olmalıdır. İletişim bilgileri (telefon ve e-posta adresi) belirtilmelidir.
 • Bildirileri sisteme yükleyen kişi ve kongreye katılacak sorumlu yazarın farklı olması durumunda sorumlu yazarın iletişim bilgileri, özet metninin en altında paylaşılmalıdır. Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

Özetin;

 • Orijinal araştırmalar için giriş ve amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerini içermesi,
 • Olgu sunumları ve olgu serileri için giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç bölümlerini içermesi,
 • Derleme için söz konusu bölümlerin bulunması gerekmemektedir.
 • Anahtar Kelimeler: en az 3 adet olmalıdır.

Sözel  Bildiri Özellikleri

Sözel bildirilerin sunum süresi 7 dakikadır.

Sunumlar sözel sunum oturumu öncesi teknik masaya iletilmelidir.


Poster Bildiri Özellikleri

Bildirilerinin poster olarak kabul edildiği kendilerine iletilen katılımcılar, kongre düzenleyicileri tarafından kendilerine iletilen zaman ve yerde posterlerini sergilemek üzere başvuracaklardır.

Posterler basılı poster şeklinde sunulacaktır. Posterlerin yapıştırılabilmesi için yardım kongre düzenleyicileri tarafından sağlanacaktır.

Posterler iki metreden rahatça okunabilecek şekilde, mümkünse grafik ya da şekil ağırlıklı ve ilgi çekecek şekilde hazırlanmalıdır.

Uzun kenarı dikey eksende olacak şekilde 70 cm x 90cm boyutlarında hazırlanmış olmalıdır.

Poster başlığı büyük harflerle yazılmalıdır. Bir sonraki satıra yazarlar, unvanları, çalıştıkları kurum yazılmalıdır